ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

   ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (FOTON Laos) ເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍລົດຍີ່ຫໍ້ ໂຟຕອນ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ມີຄວາມ ສົນໃຈຢາກເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ລົດຍີ່ຫໍ້ ໂຟຕອນ ທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະທາງພາກ ເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼືອທາງດ້ານການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະຮວ່ມມືທາງທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ, ການຈັດໂປໂມຊັ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອໂຄສະນາສິນຄ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບທົ່ວສັງຄົມ ລວມໄປເຖິ່ງການໃຫ້ ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ໂດຍສົ່ງຜູ້ຊຽວຊານໄປຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວາງລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ທີ່ເປັນເອກະລັກຜູ້ນໍາທາງເທັກໂນໂລຊີ ເພື່ອອານາຄົດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີດີເປັນເລີດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

   ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ີສົນໃຈຮ່ວມທຸລະກິດເປັນຕົວແທນຈຳນ່າຍ ລົດຢີຫໍ້ ໂຟຕອນ FOTON ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:
ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຕູ້ ປ.ນ T 390, ຖະໝົນໄກສອນພົມວິຫານ ບ້ານ ສະພັງເມິກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: (856-21)740680-1, (856-21)740683
ແຟັກ: (856-21)740682
ເວັບໄຊທ໌: www.foton.com.la
ອີເມວ: info@foton.com.la