ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ໂຟຕອນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: (856-21) 740680-1, 740683, ໂທລະສານ: (021) 740682, ອີເມວ: info@foton.com.la