ສຳນັກງານຂາຍບ້ານສະພັງເມິກ


ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຕິດຕໍ່
ໂທລະສັບ: (856-21) 740680-1, 740683
ໂທລະສານ: (021) 740682