ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

   ເຮົາມີຄວາມຍີນດີທີ່ທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າມາເປັນສະມະຊິກໃນຄອບຄົວ ຊິນເນສິສ ໂຟຕອນ ປະເທດລາວ ການຮ່ວມງານກັບເຮົາຈຶ່ງເປັນໂອກາດໃນການເຮັດວຽກລະດັບໂລກທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັນສຳລັບທ່ານ ໃນຖານະພະນັກງານຂອງ ຊິນເນສິສ ໂຟຕອນ ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນບໍລິສັດໂຟຕອນອິກຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ພ້ອມເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ດີເລີຍ, ໂອກາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
   ໃນທາງກັບກັນ ບໍລິສັດ ຄາດຫວັງໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນເຮັດວຽກຢ່າງສອດຄ້ອງກັບທິດທາງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ເຄົາລົບໃນຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ຊື່ສັດສຸຈະລິດ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ໂຟຕອນ ເຊື່ອໜັ້ນວ່າບຸກຄະລະກອນຄືປັດໃຈຫຼັກທີ່ນຳອົງກອນເຮົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຫາກທ່ານຄິດວ່າຕົນເອງມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມສາມາດສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນຖານະບໍລິສັດຊັ້ນນຳດ້ານອຸສະຫະກຳລົດຍົນ ເຮົາກໍກຳລັງລໍຖ້າທ່ານມາຮ່ວມງານກັບເຮົາ.

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: (856-21) 740680-1, 740683, ໂທລະສານ: (021) 740682, ອີເມວ: info@foton.com.la

ແບບຟອມ ສະມັກເບື່ອງຕົ້ນ