SAUVANA

    ໂລກພາຍນອກທີ່ເຕີມໄປດວ້ຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາມຖ້າທາຍ FOTON SAUVANA ຈື່ງໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປັນຄູ່ເດີນທາງສຳລັບທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ທີ່ຫຼົງໄຫຼ່ໃນການທອ້ງທ່ຽວແນວ Adventure ຫຼື ຕອບໂຈດກັບຄົນທີ່ອາໃສ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ດວ້ຍຄຸນນະພາບ,ປະສິດທິພາບທີ່ເໜືອຍຊັ້ນ ແລະ ການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ ພອ້ມລຸຍໄດ້ທຸກສະພາບຂອງເສັ້ນທາງ ຂອງ FOTON SAUVANA ສາມາດພາທ່ານຜົ້ນອອກຈາກຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ນໍາພາທ່ານໄປສູ່ບົນໂລກທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ,ບໍ່ເຄີຍສໍາພັດມາກອ່ນ ແລະ ພອ້ມທັງເຕີມເຕັມຄວາມສຸກ,ຄວາມເບີກບານມວ່ນຊື່ນໃຫ້ກັບທ່ານໃນດ້ານການເດີນທາງຫຼາຍຂື້ນ.

ລາຍລະອຽດ »

TUNLAND

    ໂຟຕອນ TUNLAND ເອກະລັກຂອງລົດກະບະເພື່ອອານາຄົດ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃໝ່ລ້າສຸດລະດັບໂລກ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊືອຖືປະສົມປະສານທາງດ້ານການອອກແບບໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ ສາມາດຕອບໂຈດທຸກການເດີນທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ເຮັດວຽກ ຫຼື ເພືອການທອ້ງທ່ຽວ ພັກຜອ່ນ ທ່ານເອງກໍສາມາດສຳພັດປະສົບການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໄດ້ ເພາະ TUNLAND ມີຄວາມສົມບູນແບບທີ່ສຸດຂອງການຂັບຂີ່ຢ່າງອັດສະລິຍະ.

ລາຍລະອຽດ »

VIEW CS2/C2

    ລົດຕູ້ VIEW CS2 ເປັນລົດລຸ້ນທີ່ 04 ຂອງລົດຕູ້ View Model ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນທົ່ວໂລກ ຮູບແບບໃນການອອກແບບທີ່ທັນສະໄມ ມີການປະສົມປະສານ ຄວາມສາມາດຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກມີຄວາມສະດວກສະບາຍໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ ທີ່ສຳຄັນ VIEW CS2 ຄືຜູ້ນຳທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີລະດັບໂລກ ເຊັ່ນ:ເຄື່ອງຈັກກະຊວນ Cummins ISF 2.8 L ມີປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ມີຄວາມຄູ້ມຄ່າເໜື່ອຍລະດັບ ເໜາະສຳລັບກັບຜູ້ທີ່ປະກອບການຂົນສົ່ງ,ໜວ່ຍງານການຈັດຊື້ ຫຼື ເຮັດເປັນລົດໂດຍສານສວ່ນບຸກຄົນ.

ລາຍລະອຽດ »

ກຽ່ວກັບໂຟຕອນ


ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ຕັ້ງ, ໂຟຕອນໄດ້ຮັບການມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ການພະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກຍານພາຫະນະ, ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າ. ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາມາຍາວນານກວ່າ 18ປີ, ໂຟຕອນໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ສະໜອງຊັ້ນນຳທາງການຄ້າຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງສາກົນ. ໃນການກ້າວໜ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຍັງນັບ 18 ປີທີ່ຜ່ານມາມີຄວາມມະຫັດສະຈັນເກີດຂື້ນຕະຫຼອດເວລາ.

ເພິ່ມເຕີມ