ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  ທີ່ຢູ່ :
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  ໂທລະສັບ :
021-740680-81, 030-5250 932
  ແຟັກ :
021-740682
  ອີເມວ :