ຄູ່ຮ່ວມມື

ສູນບໍລິການລູກຄ່າ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ

ສູນບໍລິການລູກຄ່າໂຟຕອນລາວ :

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທລະສັບ: 021-740680-81, 030-5250 932

ແຟັກ: 021-740682

ອີເມວ: [email protected]

ເວັບໄຊທ໌: www.foton.com.la

ບໍລິການ

ຫ້ອງຂາຍ
ບໍລິການ
ສາງອາໄຫຼ່
ຕົວຖັງ


ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ :

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, ບ້ານ ຜາໂຄມ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບານ.

ໂທລະສັບ: 071-214020-21

ແຟັກ: 071-214020

ອີເມວ: [email protected]

ເວັບໄຊທ໌: www.foton.com.la

ບໍລິການ

ຫ້ອງຂາຍ
ບໍລິການ

ສາຂາ ປາກເຊ :

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນເລກທີ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ຄັນເກິ່ງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ໂທລະສັບ: 030-5270 374, 020-9104 0022, 020-9104 0033

ແຟັກ: -

ອີເມວ: [email protected]

ເວັບໄຊທ໌: www.foton.com.la

ບໍລິການ

ຫ້ອງຂາຍ
ບໍລິການ