ຂໍ້ມູນລົດ

TUNLAND

 

ໂຟຕອນ TUNLAND ເອກະລັກຂອງລົດກະບະເພື່ອອານາຄົດ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃໝ່ລ້າສຸດລະດັບໂລກ ແລະ ມີຄວາມໜ້າເຊືອຖືປະສົມປະສານທາງດ້ານການອອກແບບໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ ສາມາດຕອບໂຈດທຸກການເດີນທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ເຮັດວຽກ ຫຼື ເພືອການທອ້ງທ່ຽວ ພັກຜອ່ນ ທ່ານເອງກໍສາມາດສຳພັດປະສົບການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໄດ້ ເພາະ TUNLAND ມີຄວາມສົມບູນແບບທີ່ສຸດຂອງການຂັບຂີ່ຢ່າງອັດສະລິຍະ.

 
 

ຄຸນລັກສະນະ

ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ

The Tunland’s powerful 120KW Cummins ISF 2.8 diesel engine is the strongest in the class of engines with displacements below 3.0L. It also has a maximum torque output of 360 N.m, which is 22.5%-60% higher compared to similar products. As a result, the Tunland can easily handle harsh road conditions.

The Tunland features the latest turbocharger intake system. The electronically controlled, high-pressure common rail fuel injection system by BOSCH guarantees the best performance.

The powertrain is based on a modular design concept. It has 40% less components than other similar products. The engine is also 10% lighter than the ones used in similar pickup trucks. Thanks to its special design, it operates at extremely low noise and vibration levels. Maintenance of the engine is easy and cost efficient.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ນະວັດຕະກຳແຫ່ງການຂັບຂີ່

ຮູບລັກພາຍໃນ